Gert

gert@hamacher.dk

Karin

Opdateret: 13.4.2013

MIT Physics
Physics
Mathematics
Webcast Berkeley
Physics
Mathematics

KU Københavns Universitet Matematik-fysik
Københavns Universitet Fysik
Niels Bohr Institutet
Notes

At the Edge of the world's knowledge seeking out the most complex and sophisticated minds
Alan Guth
Paul Davies
Daniel C. Dennet
Roger Penrose

Nogle af de mest fremtrædende forskere
spekulerer over universet
 
Gregory Chaitin
Alan Turing Lecture - Video
F. David Peat Nick Herbert Richard P. Feynman
QED Lectures in New Zealand

Chaitin arbejder bla. videre på Kurt Gödels idéer
David Peat og Nick Herbert skriver forståelige bøger om den svært forståelige kvantefysik.
R.P.Feynman, en fantastisk pædagog, har skrevet lærerbøger, der er blevet en kult. Har fået nobelprisen for sine arbejder med quantum electrodynamics QED.


Get Closer To Truth with the public television series TED Universer
vimeo videos on Philosophy of Physics Fjernsynsprogrammer med diskussioner om kvantemekanik, bevidsthed og andre interssante emner Riveting talks by remarkable people, free to the world Et væld af spændende artikler om naturvidenskab
NYU
LHC
Webcast Service Nasa Human Spaceflight The Search for Extra Terrestrial Intelligence
Philosophy of Quantum Mechanics
Jonathan Bain
CERN NASA on Human Space Flight Programmet til behandling af signaler fra det ydre rum


MIT OpenCourseWare: I'm invested
Bidrag til OpenCourseWare
Abelson & Sussman Lectures
Abelson & Sussman Lectures on
Structure and Interpretation of Computer Programs using Lisp
 
Den frie encyklopædi Den frie encyklopædi
Wikipedia er et projekt, hvor vi sammen skriver og bruger en encyklopædi

Wikipedia Affiliate Button